Skadedyrkontroll i Drammen

Vi er godt kjent i de forskjellige bydelene i Drammen og omegn, og har lang erfaring med å bekjempe skadedyr lokalt.

Drammen består av mange flotte områder med  boliger, mange bakgårder, mange blokker og mye industri. Med andre ord mange steder der rotter, mus og andre skadedyr trives godt. Av den grunn jobber vi effektivt og målrettet for å redusere skadedyrenes muligheter og interesse av å oppholde seg i dine omgivelser. Metodene sørger også for å sikre at de ikke kommer tilbake.

Det å utføre skadedyrkontroll i en by som Drammen gir mange utfordringer, og også mye erfaringsgrunnlag for å ta på seg tilsvarende oppdrag.

Kontakt oss for hjelp med skadedyr i Drammen.

Send en uforpliktende henvendelse

10 + 5 =

God skadedyrbekjempelse med gode resultater i Drammen

Her får du hjelp med å få utført oppdrag med veldig gode skadedyrteknikere som har alle rette sertifiseringer, og en pris som absolutt er konkurransedyktig.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller for å bestille en befaring.

Hvilke skadedyr er vanlig å bekjempe i Drammen?

Våre oppdrag er varierte. Vi har erfaring og kompetanse på de fleste skadedyrene som dukker opp.

Hvilke metoder bruker vi for bekjempelse?

Det er mange måter å kontrollere skadedyr på, og det er viktig å velge en metode som er tilpasset den aktuelle situasjonen. Vi tar hensyn til beboere, kjæledyr og bygningen din. Det er ikke alltid skadedyrkontroll behøver å utføres med dyre, avanserte tekniker, ofte er enkle små grep tilstrekkelig for å kontrollere et skadedyrangrep.

Metoder som kan benyttes er:

 1. Fysiske sperrer: Dette inkluderer bruke av produkter som skal hindre skadedyr i å komme inn i boligen din. Dette kan være, fugemasse, stålull, metallnett, musebørster eller annet egnet produkt.
 2. Mekaniske feller: Dette inkluderer å bruke prodkter for å drepe eller fange skadedyr. Dette kan være alt fra musefeller, fangstbur, elektriske rottefeller, lysfeller mot insekter og annet fangstutstyr.
 3. Kjemiske midler: Dette inkluderer å bruke insektmidler for å kontrollere skadedyr. Kjemikalier kan være alt fra forgiftet åte til sprøytemiddel og gasser.
 4. Bruk av kulde eller varme: Dette bruker varme eller kulde for å drepe skadedyr. Varme eller kulde kan være alt fra fryseboks, steam maskin, frysecontainere, vaskemaskin, tørketrommel, badstu eller annet som produserer ønsket temperaur for å ta livet av skadedyr.

Tvilsomme fangstmetoder bør ikke benyttes. Kjerringråd og andre : Dette inkluderer å bruke usikre og farlige metoder for å fange skadedyr. Usikre og ideer om bruk av ikke utprøvde metoder for å bli kvitt skadedyr er ikke noe vi anbefaler. Dette kan føre til større problemer med skadedyr enn utgangspunktet var. Disse metodene kan til og med være direkte farlige for beboere og brukere av boligene eller områdene de blir utført i.

Trenger vi skadedyrkontroll?

Det er et godt spørsmål, og det er ikke alltid nødvendig å bruke dyre metoder for kontroll eller fjerning av skadedyr. Noen ganger kan de enkle og rimelige måtene være vel så bra.

Ta kontakt med oss, ditt lokale skadedyrfirma, for hjelp eller bare noen gode råd. Vi har mye erfaring med skadedyr på Østlandet. Husk det er viktig at du velger riktig metode for skadedyrkontroll.

Serviceavtaler

Serviceavtaler

Mange privatpersoner og bedrifter ønsker å ha noen som følger opp mot skadedyr, og det kan vi gjøre. Vi inngår gjerne en serviceavtale for HORECA bedrifter og andre. Det kan være en generell serviceavtale, eller rettet mot et spesifikt skadedyr som maur, flygende insekter, mus og rotter, og også skjeggkre og veggedyr.

Veggedyr

Veggedyr i Drammen

Vi hjelper deg gjerne med å bli kvitt veggedyr i din bolig i Oslo, og også i Drammen og andre steder rundt byen.

Veggedyr bekjempes med limfeller, med rydding, med damp, med tørkepulver og med veggedyrskåler. Alt dette kan vi gjøre for deg.

Rotter og mus

Gnagere: Rotter og mus i Drammen

Det er et kjent problem med rotter og mus i Drammen, og vi er flinke på å bekjempe den type skadedyr. Vi har spesialisert oss på gnagere, og har mange uvanlige og effektive løsninger for å fange rotter. Ta kontakt med oss hvis du mistenker eller vet at du har problemer med skadedyr

Kakerlakker

Kakerlakker i Drammen

Spesielt tysk kakerlakk sprer seg i Drammen. Dette er et skadedyr det ikke er smart å prøve å utrydde selv. Kakerlakker tåler godt gift fra insektssprayer, og de blir til og med mer og mer resistente mot denne giften. Vi anbefaler spesiell åtegift til bekjempelse av kakerlakker, og det er gift som kun godkjente skadedyrteknikere har lov til å håndtere.

Skjeggkre og sølvkre

Skjeggkre og sølvkre

Mange sliter med å se forskjell på disse, og det er egentlig helt ok,. Bare ring når du får problemer med dem, for de er vanskelige å bli kvtt selv.

Vi bekjemper disse med spesiell åte som vi legger som små prikker langs med lister i huset.

Mer info om Drammen

Info

Drammen er en by og kommune i landskapet Buskerud i Viken fylke. Den ligger der Drammensvassdraget munner ut i Drammensfjorden. Kommunen grenser mot Lier i nordøst, Holmestrand i sør, Modum i nord og Øvre Eiker i vest. Drammen ligger ca. 40 km sydvest for Oslo. Kommunen ble slått sammen med Nedre Eiker og Svelvik til nye Drammen kommune fra 1. januar 2020 og ble Norges 7. største kommune i folketall. Drammen er den nest største byen på Østlandet.

I moderne tid er Drammen sentrum i en av de raskest voksende byregionene i Norge. Drammensregionen er en del av storbyregionen omkring Oslo. Tettstedet Drammen er landets femte største. Den bymessige bebyggelsen strekker seg langt ut over kommunegrensene; inn i kommunene Lier, Asker, Øvre Eiker og Holmestrand. Tettstedets samlede befolkning er på 110 236 innbyggere per 1. januar 2021. Drammen kommune hadde 100 581 innbyggere etter kommunesammenslåingen som trådte i kraft 1. januar 2020, og var dermed den sjuende største i landet, etter folketall. Ca. 21 prosent av Drammen kommunes befolkning har innvandrerbakgrunn.

Tettstedet Drammen strekker seg inn i Øvre Eiker, Lier, Asker og Holmestrand kommuner. Drammen mottar en rekke inn pendlere fra omegnskommunene, særlig fra Lier, og har på sin side mange bosatte yrkestakere som arbeider i Oslo.

I 2021 var folketallet i tettstedet 110 236, og 82 875 av disse bodde i Drammen kommune. Tettstedet dekker 47,34 kvadratkilometer. Av dette ligger 30,1 i Drammen kommune. Befolkningstettheten i hele tettstedet er 2 329 innbyggere per kvadratkilometer. I den delen av tettstedet som ligger i Drammen kommune er befolkningstettheten 2 754 innbyggere per kvadratkilometer.

Kommunen har i tillegg 4 andre tettsteder, Konnerud med 10 353 innbyggere, Nesbygda med 1 013 innbyggere, Svelvik med 3 985 innbyggere og Berger med 1 125 innbyggere pr. 1. januar 2021.

Kilde: Wikipedia

 

Ta kontakt for skadedyrkontroll i Drammen

Vi hjelper deg gjerne med å bli kvitt ditt skadedyrproblem.

Drammen skadedyrkontroll

Skadedyr vi fjerner:

 • Rotter
 • Mus
 • Veggedyr
 • Skjeggkre
 • Sølvkre
 • Kakerlakker
 • Majorstubille
 • Pelsbille
 • Fugler
 • Insekter
 • Stokkmaur
 • Sukkermaur
 • Andre typer skadedyr

Vi er et skadedyrfirma som hjelper både privatpersoner, byggeiere, bedrifter, restauranter og andre steder i hele Stor-Oslo, samt i Bærum, Drammen, Jessheim og ned mot gamle Østfold.

Fokuset er på skadedyrkontroll som virker raskt, men med minst mulig bruk av gift. Ofte kan man få like gode eller bedre resultater av å bruke moderne metoder som å pøse på med unødvendig gift. 

Vi ønsker ikke bare at du skal bli kvitt skadedyrene, men også at du skal sitte igjen med et trygt og sikkert sted å oppholde seg etterpå. Både for deg og for dyr.