Rotter i kloakksystemet i oslo

feb 23, 2023 | Diverse, Gnagere

Byen Oslo er kjent for sin fine utsikt der innerst i Oslo-fjorden, sitt pulserende liv i Karl Johans gata og sin rike historie som Norges hovedstad. Men under overflaten av byen er det en annen virkelighet, en som mange turister og innbyggere kanskje ikke er klar over.

Byens kloakksystem har stedvis blitt overkjørt av rotter de siste årene, noe som har ført til en rekke alvorlige problemer. Her vil vi kjapt se litt på problematikken rundt rotter i kloakksystemet i Oslo, samt noe på problemet for lokalbefolkningen og miljøet og hva som gjøres eller bør gjøres.

Ingen full oversikt over rottebestanden i Oslo

Til tross for rapporter om rotter som bor i kloakksystemene i Oslo, er omfanget av deres bestand ukjent og det finnes ingen fullstendig oversikt over rottebestanden i byen.

For å bestemme størrelsen og omfanget av rottepopulasjonen, vil det være nødvendig med en omfattende studie med datainnsamling. Denne studien bør omfatte kartlegging og overvåking av aktiviteten til rotter på tvers av ulike områder i Oslo samt fangst og fjerning av rotter fra kloakken. Dette vil gi en bedre forståelse av populasjonsdynamikken og bidra til å informere om en strategi for aktiv håndtering av rotteproblemet.

Det er et problem at rottene har tilgang til mat som kastes (bildet er arrangert):

Det arbeides med å kontrollere rottebestanden

Rottebestanden i kloakksystemet i Oslo har vært et problem i mange år. De siste årene har kommunen tatt noen grep for å redusere antallet rotter i regionen. Det overvåkes tettere, det iverksettes tiltak for å redusere tilgangen til matkilder for rotter, og eksperter på gnagerkontroll blir konsultert for å finne de beste løsningene på problemet.

Denne innsatsen forventes å gi positive resultater i årene som kommer.

Potensielle risikoer forbundet med rotteangrep

Tilstedeværelsen av rotter i Oslo representerer en alvorlig helserisiko både for allmennheten og miljøet.

Disse store og veldig tilpassningsdyktige gnagerne kan spre et bredt spekter av sykdommer, inkludert salmonellose, tularemi, tyfoidfeber og leptospirose. I tillegg kan avføringen deres forurense mat og vannforsyninger, noe som potensielt kan føre til matforgiftning. Det er også naturlig at de bærer på mange bakterier man ikke vil ha inn der det tilberedes mat og ellers trenges streng hygiene. Heldigvis er ikke det slik at alle rotter kommer til overalt.

Videre kan deres tilstedeværelse sannsynligvis forårsake omfattende strukturelle skader på kloakksystemet og dets tilhørende infrastruktur, og føre til kostbare reparasjoner. Derfor kan og vil en bekjempelse sannsynligvis ha vidtrekkende konsekvenser for innbyggernes helse og sikkerhet.

Løsninger for forebygging og fjerning av rotter

For å løse dette problemet er det viktig å vurdere og gjennomføre både forebyggings- og fjerningsløsninger.

Forebyggende tiltak kan omfatte å begrense tilgangen til mat og husly i kloakksystemet, blokkere innganger med skadedyrsikre materialer og å sette ut feller for å tiltrekke og fange rotter. For å sikre effektiv forebygging anbefales bruk av flere metoder.

For fjerning er fangst og jakt de vanligste metodene. Feller bør plasseres i områder med høy rotteaktivitet, og åte kan brukes for å tiltrekke flere rotter. Jakt krever mer planlegging og ressurser, og brukes best i områder hvor fangst ikke er like effektivt.

brunrotte

Bruk av rottegift kan også vurderes i noen tilfeller, men disse bør kun brukes som en siste utvei og med bistand fra en fagperson.

Den store ulempen med gift er problemet med sekundærforgiftning der et dyr som spiser en død rotte blir forgiftet av samme gift som drepte rotten. Dette er et ganske stort problem i Norge som veldig få snakker om, men FHI og Miljødirektoratet jobber for at det skal brukes mindre og mindre giftstoffer – med god grunn.

Erfaringer delt av de som bor i Oslo

Innbyggere i Oslo har rapportert om problemer med rotter i sitt nærmiljø, og det er nok rotter som kommer via kloakksystemet. Rapporter om observasjoner og angrep har vært økende de siste årene, noe som har fått lokale myndigheter til å ta skritt for å lindre problemet. Ved å samarbeide kan Oslo-borgere og kommune sørge for at rotteproblemet håndteres og at byen har et trygt og sunt bomiljø for alle.

For å konkludere er rottebestanden i Oslos kloakk et alvorlig problem som krever løsning. Byen har iverksatt flere tiltak for å kontrollere rottebestanden, som rottebarrierer, feller og forbedrede sanitærforhold, og selv om disse har hatt litt suksess så langt så trengs det mer. Mer forskning er nødvendig for å forstå årsaken til problemet og finne effektive måter å løse det på. I mellomtiden bør Oslo-beboere passe ekstra godt på å unngå kontakt med rotter og hindre dem i å komme inn i hjemmene sine.

Det bør også være slik at alle Oslo-borgere er veldig bevisste på å ikke kaste mat slik at rotter får tak i den, og også være bevisst på komposthold og slikt. Rundt komposter bør man for eksempel sette opp rottefeller, slik at man kan bekjempe problemet fortløpende.

Hvor fort merker man veggedyr?

Hvor fort merker man veggedyr?

Noen lurer på hvor fort man merker veggedyr, og det varierer fra person til person. Noen kan merke det samme natt, mens andre ikke vil merke noe de første gangene de får et veggedyrbitt. Det er derfor ikke en klar tommelfingerregel for hvordan dette oppleves. Veggedyr...